BỔ THẬN

Thận là một cơ quan quan trọng trong cơ thể chúng ta. Theo thời gian, chức năng thận có thể bị suy yếu, chú ý bổ sung, bồi bổ và phòng ngửa chính là chìa khoá để có một sức khoẻ ổn định lâu dài.

“This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.”

Contact Us

BẮC CALI - NORTHERN CALIFORNIA


989 Story Rd Suite #8027
San Jose CA 95122
Tel: 408-699-4515

NAM CALI - SOUTHERN CALIFORNIA


9856 Westminster Blvd Suite #122
Garden Grove CA 92843
Tel: 714-598-5666

HOUSTON - TEXAS


11205 Bellaire Blvd Suite #C17
Houston TX 77072
Tel: 832-328-0690

© 2016 by VietSkyTV. All Rights Reserved.