FUCOIDAN

Fucoidan là thành phần chiết xuất từ rong tải nâu Nhật Bản, đươc biết đến với khả năng hỗ trợ và phòng ngừa nguy cơ ung thư. Chúng tôi tự hào với các sản phẩm Fucoidan đa dạng từ dạng viên đến dạng nước, từ Nhật bản hay từ Hoa Kỳ, chất lượng sản phẩm và feedback của khách hàng chính là câu trả lời cho sản phẩm của chúng tôi.

“This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.”

Contact Us

BẮC CALI - NORTHERN CALIFORNIA


989 Story Rd Suite #8027
San Jose CA 95122
Tel: 408-699-4515

NAM CALI - SOUTHERN CALIFORNIA


9856 Westminster Blvd Suite #122
Garden Grove CA 92843
Tel: 714-598-5666

HOUSTON - TEXAS


11205 Bellaire Blvd Suite #C17
Houston TX 77072
Tel: 832-328-0690

© 2016 by VietSkyTV. All Rights Reserved.