ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Đông trùng hạ thảo là vị thuốc quý, tăng cường sức khoẻ, đẩy mạnh hệ miễn nhiễm, bổ thận, thông phổi. Đông trùng hạ thảo từ Nhật hay từ Hoa Kỳ, dạng viên hay dạng nước đều được chúng tôi tuyển chọn, xứng đáng để bạn trao gửi niềm tin cho sức khoẻ.

“This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.”

Contact Us

BẮC CALI - NORTHERN CALIFORNIA


989 Story Rd Suite #8027
San Jose CA 95122
Tel: 408-699-4515

NAM CALI - SOUTHERN CALIFORNIA


9856 Westminster Blvd Suite #122
Garden Grove CA 92843
Tel: 714-598-5666

HOUSTON - TEXAS


11205 Bellaire Blvd Suite #C17
Houston TX 77072
Tel: 832-328-0690

© 2016 by VietSkyTV. All Rights Reserved.