TIỂU ĐƯỜNG

Tỉ lệ người bị tiểu đường trong xã hội ngày càng tăng cao và trẻ hoá. Lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng phù hợp chính là một trong những yếu tố quan trọng để sống chung với bệnh tiểu đường ngày nay.

“This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.”

Contact Us

BẮC CALI - NORTHERN CALIFORNIA


989 Story Rd Suite #8027
San Jose CA 95122
Tel: 408-699-4515

NAM CALI - SOUTHERN CALIFORNIA


9856 Westminster Blvd Suite #122
Garden Grove CA 92843
Tel: 714-598-5666

HOUSTON - TEXAS


11205 Bellaire Blvd Suite #C17
Houston TX 77072
Tel: 832-328-0690

© 2016 by VietSkyTV. All Rights Reserved.